DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

O jedno percento (reakcia J. Figeľa na poznámku R. Fica o tom, že bývalá vládna koalícia vyjadrila zámer zvýšiť DPH, pozn.)

Súboj o konsolidáciu - 11.06.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, na základe makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) z augusta 2011. Tá bola vypracovaná ako reakcia na pokles hospodárskeho rastu SR v 2. polovici roku 2011. Hospodársky rast vtedy klesol o 1 % oproti očakávaným prognózam, čo spôsobilo reálne obavy o finančnú stabilitu na strane príjmov. Ministerstvo financií na základe rýchleho odhadu z augusta 2011 zvažovalo aj možnosť zvýšenia DPH o 1%.

Ako uvádza SITA, Inštitút v rámci prognózy simuloval dva krízové scenáre, ktoré by spôsobili výpadky zo verejných financiách na Slovensku, a zároveň predstavil aj potenciálne opatrenia ako tento deficit vykryť.
Jedným z týchto opatrením bolo aj zvýšenia dane z pridanej hodnoty z 20 na 21 %, tz. o jedno percento. Ako ďalšie opatrenia boli navrhované napr. zrušenie výnimky 10 % sadzby dane z pridanej hodnoty, zvýšenie dane z nehnuteľností o 50 %, rušenie výnimiek pri energetických daniach či zvyšovania spotrebných daní na tvrdý alkohol, pivo a víno.Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error