DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Vo vládnom materiály, ktorý hovorí o tom, ako bojovať proti únikom, je citát, ktorý spomína, že na Slovensku boli daňové úniky v roku 2006 na úrovni 1,3 miliardy eur, a v roku 2010 na úrovni 2,3.

Robert Fico vs. Ján Figel - 11.06.2012
Pravda

V súvislosti s "vládny materiálom" sa nám podarilo vyhľadať štúdiu IFP MF SR. J. Figeľ na základe tejto štúdie hovorí pravdu, i keď by bolo presnejšie hovoriť o tzv. daňovej medzere, ktorá nezahŕňa len daňové úniky, ale aj neúmyselné nepriznanie daňovej povinnosti. Zjednodušenia sa dopustili aj médiá.

Slovenský rozhlas vo svojom príspevku cituje analýzu Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR:

"Pokiaľ by sa úniky DPH dostali na úroveň priemeru Európskej únie, vyzbieralo by sa viac ako miliarda eur navyše, čo je 1,6 % HDP. Výber DPH sa podľa zistení inštitútu prudko zhoršuje od roku 2006. Ján Tóth: „Zatiaľ čo celková strata pri výbere DPH bola za roky 2000-2005 stabilne okolo 18 %, táto daňová strata začala relatívne prudko rásť - až na úroveň 36 % v roku 2010 (čo predstavuje 2,3 mld. Eur, pozn. demagog.sk).“

Ak by sa suma 1 mld. eur použila na zníženie DPH, DPH by sa mohla znížiť zo súčasných 20 % na 14,3 %. Riaditeľ inštitútu Ineko Peter Goliaš: „Existujú presne popísané štruktúry alebo metódy, akým spôsobom súkromníci podvádzajú štát. Treba sa zamerať na ich odhaľovanie.“


Inštitút finančnej politiky skúmal aj vzťah únikov DPH u ostatných krajín Európskej únie. Tu sa potvrdilo, čím je vyššia DPH, tým je viac únikov."

Spomínanú analýzu (.pdf) o daňovej medzere je možné nájsť aj na webovej stránke Inštitútu.

V roku 2006 (s.19) sa celková strata príjmov rovnala hodnote 1,381 mld. eur. Daňová medzera (celková strata príjmov očistená o nevymoženú DPH) v tomto roku sa rovnala 993 mil. eur.

V roku 2010 bola už celková strata príjmov 2,338 mld. eur. Daňová medzera bola na úrovni 2,226 mld. eur.

Sumu 1,3 mld. z roku 2006 ako stratu z neodvedenej DPH potvrdzuje aj štúdia vypracovaná spoločnosťou Reckon (s.9), ktorá sa k nej dopracovala rozličnou metodikou. Novšie údaje nie sú k dispozícii, keďže analyzovala údaje len do roku 2006.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error