DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pán predseda (pozn. J. Figeľ), neprijali ste jednu jedinú zákonnú zmenu v roku 2010 - 2012 na lepší výber daní.

Súboj o konsolidáciu - 11.06.2012
Nepravda

Národná rada SR 14. septembra 2011 odsúhlasila trojicu zákonov, ktoré sa týkajú daňovej politiky a výberu daní. Podľa znovelizovaného Zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (pdf.) výber daní zastrešuje nová Finančná správa SR, ktorá spája daňové orgány a colnú správu. Cieľom bolo "vytvoriť nový, efektívnejší, lepšie fungujúci systém a organizovanie a riadenie výberu štátnych príjmov".

"Taktiež sa novelou zákona mení organizačná štruktúra finančnej správy, ktorá po novom pozostáva z Finančného riaditeľstva, ôsmich daňových úradov a colných úradov v sídle VÚC jednotlivých celkov spolu s pobočkami jednotlivých daňových úradov a colných úradov so stanicami colných úradov, ako aj kontaktnými miestami úradov. Tento zákon tiež určuje vznik Kompetenčného centra finančných operácií so sídlom v Banskej Bystrici. Jeho zriadenie v záujme zvýšenia kvality správy daní a cla najmä v oblasti účtovania štátnych príjmov a styku s verejnosťou."

Ďalším zo spomínanej trojice je Novela zákona o správe daní. Tou sa novelizujú príslušné súvisiace právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé druhy daní, ako aj iné dotknuté právne predpisy. Zákonné zmeny bývalej vlády v oblasti zlepšenia výberu a správy daní uzatvára Návrh zákona o finančnej správe. Na základe tohto zákona by sa mala realizovať druhá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

Zákon o správe daní sa novelizoval aj v roku 2009.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error