DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Už v tomto roku je možné prijať opatrenia, ktoré vytvoria tlak na celú podnikateľskú sféru, aby daňový únik bol vnímaný nielen ako problém, ale čosi, čo poškodzuje Slovensko. My sme už v máji minulého roku, tu mám materiál z vlády. ...obsahuje 13 legislatívnych a 24 nelegislatívnych opatrení.

Súboj o konsolidáciu - 11.06.2012
Pravda

Podľa údajov, ktoré spomína Ján Figeľ predpokladáme, že hovorí o Návrhu koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty, ktorá obsahuje 13 legislatívnych a 24 nelegislatívnych opatrení. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Vláda Ivety Radičovej vypracovala tieto koncepcie boja proti daňovým únikom:

Všetky tri návrhy boli schválené 4. mája 2011.

Počet legislatívnych a nelegislatívnych opatrení v jednotlivých návrhoch:

DaňPočet legislatívnych opatrení
Počet nelegislatívnych opatrení
Daň z práce
5
14
DPH
13
24
spotrebné dane
16
11
Spolu
34
49Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error