DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

A pritom dedičstvom je najvyšší hospodársky rast (Slovenska, pozn.) v rámci eurozóny. To nie je jednoduchá vec, stláčať deficit a udržiavať rast, ktorý je dnes najvyšší v rámci eurozóny.

Súboj o konsolidáciu - 11.06.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý na základe štvrťročnej štatistiky Eurostatu (.pdf), ktorá porovnáva mieru rastu HDP za štvrťrok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. SR má v tejto štatistike najvyššiu mieru rastu HDP spomedzi ostaných krajín eurozóny.

Aj podľa odhadu Eurostatu, má Slovensko v roku 2012 najvyšší reálny rast HDP pri porovnaní percentuálnej zmeny oproti minulému roku 2011 v rámci krajín eurozóny.


Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error