DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

... od roku 2010 Slovensko patrilo do tej partie alebo kategórie, ktorú spomínate (pozn. druhý najhorší výber DPH), pri výbere daní napríklad iba Grécko je horšie. Deficit, ktorý sme mali, 8 %, je deficit gréckeho typu.

Súboj o konsolidáciu - 11.06.2012
Pravda

Vo výroku J. Figeľa overujeme, či SR mala od roku 2010 druhý najhorší výber daní a deficit vo výške 8 %. To, či ide o deficit gréckeho typu, považujeme za prirovnanie, ktoré nie je relevatne overiteľné, a preto sa ním v odôvodnení nezaoberáme. Pri výbere daní sa vyjadruje pravdivo, naopak v otázke deficitu použil odchýlku, keď skutočnú výšku deficitu nadsadil o 0,3 %.

Druhé miesto v rebríčku najhoršieho výberu daní spomedzi členských štátov EÚ, patrilo Slovensku už v roku 2006. Podľa analýzy EK, horšie v tejto oblasti na tom bolo už iba Grécko. V roku 2010 boli úniky na DPH v roku 2010 vo výške 2,3 mld. Eur. Tento údaj zverejnil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR.

Druhá časť výroku týkajúca sa deficitu verejných financií SR nie je presná. SR dosahovala podľa Eurostatu 7,7 %-tný deficit a nie 8 % ako hovorí Figeľ. Odhady MF SR v tom roku predpokladali 8 %-tný deficit. Predseda KDH zrejme teda vychádzal z tohto "starého" odhadu. Používa teda nekorektný údaj, na čo chceme upozorniť. 

Celkovo výrok napriek upozornenej odchýlke hodnotíme ako pravdivý.
Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error