DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Krajina (Slovensko, pozn.), ktorá mala druhý najhorší výber DPH, nehovoriac o tom, že pri DPH je ten výpadok iba 800 alebo 900 miliónov.

Súboj o konsolidáciu - 11.06.2012
Nepravda

Je síce pravdou, že Slovensko má druhý najhorší výber DPH v rámci Európskej únie, na druhej strane daňový únik na DPH nie je 800-900 miliónov ako tvrdí R. Fico, ale až 2,3 mld. eur podľa MF SR. V štúdii EÚ sa uvádza že rozdiel medzi vybratou sumou a tou, ktorá by sa mohla vybrať cca 1,3 mld. eur. R. Fico pri argumentácií pri J. Figeľovi kladie dôraz na na veľkosť straty na DPH. Vzhľadom na to, že R. Fico neuvádza správne číslo výpadku na DPH hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Analýza Ministerstva financií SR odhaduje, že Slovensko príde ročne na daňových únikoch o 2,3 mld. eur. V Analýze sa píše, že v absolútnom vyjadrení dosiahla celková strata DPH v roku 2010 úroveň 2,3 mld eur (čo predstavuje 3,5 % HDP).

Štúdia Európskej únie (Study on the VAT gap in the EU, str. 45) uvádza, že pri výbere DPH máme vážne problémy a výber tejto dane u nás je druhý najhorší po Grékoch. U nás činí rozdiel medzi vybratou sumou a tou, ktorá by sa mohla vybrať cca 1,3 mld. eur., čo predstavuje 28 % dostupných zdrojov z DPH. Čiže medzera medzi sumou, ktorú vyberieme na DPH a sumou, ktorú by sme v ideálnych podmienkach mohli vybrať (žiadne daňové úniky), je 28 %. U Grékov táto medzera tvorí 30 %. 

Pre úplnosť dodávame, že dané údaje sú za rok 2006, pretože štúdia, z ktorej vyplývajú tieto čísla analyzovala roky 2000 až 2006, pričom bola vypracovaná v roku 2009.

Z uvedeného je zrejmé, že Slovensko má druhý najhorší výber DPH v rámci Európskej únie. Na druhej strane daňový únik na DPH nie je 800-900 miliónov ako tvrdí R. Fico, ale až 2,3 mld. eur podľa MF SR. V štúdii EÚ sa uvádza že rozdiel medzi vybratou sumou a tou, ktorá by sa mohla vybrať cca 1,3 mld. eur. Inými slovami R. Fico uvádza správne, že sme druhý najhorší v EÚ, no neuvádza správny výpadok. 

Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error