DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ten termín ekonomická alebo právna previazanosť je technickým termínom z práva Európskej únie. Má svoje veľmi presné súradnice, je to ustálený pojem a dá sa aplikovať na naše pomery.

Konsolidacné opatrenia vlády - 04.06.2012
Pravda

Výraz ekonomická previazanosť (economic interdependence) a jemu podobné sme našli niekoľko krát použitý v bežnom texte správ informujúcich o dianí v EU. Viď napr. tu, tu, tu alebo tu. Európska Komisia vydala ešte v roku 2010 aj špeciálnu tlačovú správu s názvom Mastering economic interdependence, v ktorej hovorí o potrebe zlepšenia spravovania ekonomickej situácie.

V zozname práva EU na portály EUR-lex sme našli podobný termín iba v anglickej verzii, ktorá spomína tzv. relationship of interdependence. Tento termín je následne použitý pre opis kvalitatívneho vzťahu medzi podnikmi s možnosťou aplikácie pre výpočet daňového zaťaženia.

Nevieme vyhodnotiť, či sa jedná skutočne o ustálený termín s možnosťou jeho použitia na Slovensku. Výrok však hodnotíme ako pravdivý, nakoľko je termín obsiahnutý v práve EU v kontexte, ktorý sa zhoduje s tým, v akom ho používa Radoslav Procházke.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2012
success
error