DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Na daňových únikoch tak isto Slovenská republika stráca takmer 2,2 mld Eur ročne.

Konsolidacné opatrenia vlády - 04.06.2012
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, na základe analýzy, ktorú 13. marca 2012 uverejnilo Ministerstvo financií SR.

Podľa správy Slovenského rozhlasu Ministerstvo financií SR odhaduje, že Slovensko príde ročne na daňových únikoch o 2,3 mld. eur.


Správa sa pravdepodobne odvoláva na výsledky tejto analýzy, v ktorej je uverejnený odhad daňovej straty pri dani z pridanej hodnoty (DPH). Ako uvádza správa "Táto daň patrí medzi najvýznamnejšie zdroje príjmov rozpočtu verejnej správy, pričom v ostatných rokoch rast výnosu DPH nezodpovedal rastu makroekonomickej základni. Tento nesúlad sa pripisoval nárastu daňových únikov, pričom zatiaľ neexistuje komplexná analýza v tejto oblasti. Na odhad daňovej medzery sa v tejto analýze použili dve metódy: výpočet na základe tabuliek použitia a výpočet na základe očistenia nominálneho HDP." 

Z výsledkov vyplýva, že v absolútnom vyjadrení dosiahla celková strata DPH v roku 2010 úroveň 2,3 mld eur (čo predstavuje 3,5 % HDP), čo je viac ako uvádza M. Šefčovič.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2012
success
error