DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Keď sa pozrieme na ten pomer k výberu daní HDP, tak Slovensko ho má podľa mňa najnižší v Európskej únii, je to len 28 %.

Konsolidacné opatrenia vlády - 04.06.2012
Zavádzajúce

Štúdia Európskej únie  (Study on the VAT gap in the EU, str. 45) uvádza, že pri výbere DPH máme vážne problémy a výber tejto dane u nás je druhý najhorší po Grékoch. U nás činí rozdiel medzi vybratou sumou a tou, ktorá by sa mohla vybrať cca 1,3 mld. eur., čo predstavuje 28 % dostupných zdrojov z DPH. Čiže medzera medzi sumou, ktorú vyberieme na DPH a sumou, ktorú by sme v ideálnych podmienkach mohli vybrať (žiadne daňové úniky), je 28 %. U Grékov táto medzera tvorí 30 %. Výrok M. Šefčoviča preto hodnotíme ako zavádzanie, nakoľko jeho číslo je správne, avšak jeho zasadenie do kontextu už správne nie je.


Pre úplnosť dodávame, že dané údaje sú za rok 2006, pretože štúdia, z ktorej vyplývajú tieto čísla analyzovala roky 2000 až 2006, pričom bola vypracovaná v roku 2009.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2012
success
error