DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ročne slovenská vláda minie takmer 2% HDP, čo je vyše 1 miliardy eur na financovanie dlhu.

Konsolidacné opatrenia vlády - 04.06.2012
Pravda

Je pravdou, že na financovanie dlhu SR minie vláda takmer 2% HDP čo predstavuje sumu 1,4 mld. eur. Výrok M. Šefčoviča hodnotíme ako pravdivý.


V zákone o štátnom rozpočte na rok 2012 je v kapitole Všeobecná pokladničná správa vyčíslená dlhová služba (správa dlhu SR) vo výške 1 386 678 600 eur (s. 28). 

Podľa dostupných údajov Ministerstva financií SR z februára 2012 je na tento rok prognózovaný HDP na úrovni 71,34 mld eur. Dlhová služba v roku 2012 je približne 1,386 mld. eur, čo zodpovedá zodpovedá 1,94% HDP odhadovaného na rok 2012. Inými slovami vláda SR minie na správu dlhu v roku 2012 takmer 2% HDP.

Podľa Štatistického úradu SR v roku 2011 bol HDP na úrovni 69 058,2 mil. eur. Dlhová služba v roku 2012 zodpovedá 2% HPD z roku 2011. 
Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2012
success
error