DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Oni (dôchodkové správcovské spoločnosti, pozn.) dostanú peniaze, pretože im musia ľudia odvádzať peniaze, musia, áno, to je povinnosť.

Konsolidacné opatrenia vlády - 04.06.2012
Zavádzajúce

R. Kaliňák zavádza ak tvrdí, že ľudia musia odvádzať peniaze do II. piliera resp. do dôchodkových správcovských spoločností. Je síce pravda, že noví sporitelia vstupujú do II. piliera od 1. apríla povinne, na druhej strane z II. piliera môžu do dvoch rokov od vstupu vystúpiť a stať tak sa súčasťou len I. piliera, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. 

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie na osobný účet sporiteľa. Na Slovensku predstavuje starobné dôchodkové sporenie II. pilier. Jeho účelom je spolu so starobným sporením (I. pilier) zabezpečiť príjem v starobe a pozostalým v prípade úmrtia sporiteľa.  

Sporitelia, ktorí prvýkrát vstupujú na trh práce a stávajú sa poistencami v systéme sociálneho poistenia sa automaticky stávajú aj sporiteľmi v druhom pilieri. Túto zmenu priniesla novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení (§14). Táto novela nadobudla účinnosť 1. apríla 2012. 
Podľa tojhto zákona však sporitelia môžu počas dvoch rokov (730 dní) od vstupu do II. piliera vystúpiť a stať sa sporiteľom len v I. pilieri, ktorý je spravovaný výlučne Sociálnou poisťovňou (§17a odsek 2). 

Je preto zavádzajúce tvrdiť, že sporitelia musia odvádzať peniaze do II. piliera. Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení môžu sporitelia počas dvoch rokov od vstupu do II. piliera vystúpiť a tak sa stať súčasťou len I. piliera. Po uplynutí tohto dvojročného obdobia už podľa zákona nie je možnosť vystúpiť z II. piliera.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2012
success
error