DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Moja mama odišla do dôchodku v roku 1993 s dôchodkom 81 eur. Keby bol vtedy druhý pilier, keďže vtedy mala pomerne priemerný plat, tak by presne po dôchodkovom veku dosiahla rozdelenie tej sumy na dve časti, lenže druhá suma v druhom pilieri sa nevalorizuje, čiže pokiaľ dnes z čistého prvého piliera postúpila od roku 1993 na 334 eur, keby bola v druhom pilieri a vtedy by fungoval druhý pilier podľa dnes nastavenej matematiky, tak by dnes nemala 334 eur, ale len 207 eur, to znamená o 1/3 menej.

Konsolidacné opatrenia vlády - 04.06.2012
Neoveriteľné

Čísla, ktoré uvádza Robert Kaliňák, sa nedajú overiť, keďže nedisponujeme ďalším potrebnými údajmi pre dôveryhodný výpočet. Čísla, ktoré uvádza Robert Kaliňák však nie sú nereálne, keďže sa priemerná výška starobného dôchodku 84,05 eur z roku 1993 vyšplhala na sumu 352,54 v roku 2010. Pre nedostatok údajov však nie je možné vypočítať výšku tohto dôchodku, ak by v minulosti platil rovnaký dôchodkový systém ako dnes. NBS ale zároveň upozorňuje, že účastníci druhého piliera môžu dosiahnuť dôchodok nižší, ako by im bol priznaný v plnej výške z priebežného piliera. Robert Kaliňák ďalej správne konštatuje, že suma v druhom pilieri sa nevalorizuje.


Sociálna poisťovňa: Z pohľadu na vývoj priemernej výšky starobných dôchodkov je možné, že sa dôchodok z roku 1993 vo výške 81 eur zvýšil na 334 eur v súčasnosti.

Rok
   Výška dôchodku
1993
    2532 Sk/84,05 eur
2010
     352,54 eur

Hypotéza Roberta Kaliňáka o nižšej výške dôchodku v prípade fungovania súčasného dôchodkového systému sa nedá vypočítať, keďže:
  • nemáme podrobnejšie informácie o sporiteľovi,
  • pred rokom 2004 nebola určená dôchodková hodnota, prostredníctvom ktorej sa počíta výška dôchodku,
  • výška dôchodku z druhého piliera je závislá na výnosnosti dôchodkového fondu tej-ktorej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Národná banka Slovenska však podľa agentúry SITA (Pravda.sk) upozorňuje vo svojej pripomienke k analýze dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku, že účastníci dvojpilierového systému môžu dosiahnuť dôchodok nižší, ako by im bol priznaný v plnej výške z priebežného piliera, a to kvôli priznaniu nižšieho ako polovičného dôchodku druhého piliera. Rovnako ako Robert Kaliňák upozorňuje na to, že suma uložená v druhom pilieri sa nevalorizuje.

V súčasnosti je podľa Zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhý pilier povinný iba pre sporiteľov, ktorým vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení po 31. marci 2012. Príspevky sa v tomto prípade a rovnako v prípade dobrovoľnej účasti na druhom piliery odvádzajú podľa Ústredného portálu verejnej správy SR nasledovne:
  • do I. piliera (štátny - Sociálna poisťovňa): 9 % na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 4,75 % do rezervného fondu solidarity,
  • do II. piliera: 9 % na osobný dôchodkový účet.

Pokiaľ som ostal len v I. pilieri, budem príspevky odvádzať v rovnakej celkovej výške, avšak len do Sociálnej poisťovne.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2012
success
error