DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Vôbec to nieje o daňových rajoch, pretože keď si porovnáte výsledky napríklad Českej republiky, ktorá má vyššie dane ako my, tak za uplynulé roky i prišlo aj viacej investorov do Čiech, mali dokonca v niektorých oblastiach ešte stále ďaleko vyššie náklady v daňovej oblasti ako na Slovensku a napriek tomu boli lákavejšie.

Konsolidacné opatrenia vlády - 04.06.2012
Zavádzajúce

Výrok Roberta Kaliňáka v sebe zhrňuje niekoľko faktických údajov. Hneď prvý o tom, že výška daní v ČR je vyššia ako na Slovensku je však značne nejednoznačný. Celkovo preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Prvým faktickým údajom vo výroku je porovnávanie daní v Čechách a na Slovensku. Kaliňák nekonkretizuje o ktorej dani hovorí, čím sa otvára ak však rozpráva o podnikateľskom prostredí v krajinách, predpokladáme, že hovorí o dani z príjmu právnických osôb. Od roku 2010 je daň z príjmu právnických osôb v Českej republike znížená z predchádzajúcich 20 % na úroveň 19 %, čím sa vyrovnáva daňovej sadzbe na Slovensku.

Druhá časť výroku hovorí o počte investorov, ktorí za posledné roky prišli do Českej republiky a na Slovensko. Bohužiaľ, presné počty sa nám nepodarilo nájsť.

Lákavosť krajiny pre investorov môžeme hodnotiť na základe Indexu svetovej konkurencie, ktorý zverejnil švajčiarsky inštitút IMD. Ako uvádza TASR, tento index vyjadaruje kvalitu podnikateľského prostredia. Z 59  hodnotených krajín sa Česká republika v roku 2012 umiestnila na 33. mieste, Slovensko na 47. mieste. Oproti roku 2011 tak Česko kleslo o tri miesta, Slovensko si o jedno miesto polepšilo. Túto časť výroku teda hodnotíme ako pravdivú.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2012
success
error