DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

To sme videli, že do roku 2003 sme vyberali nejaké peniaze na daniach, keď boli vyššie, znížili sme sadzbu dane a odrazu sme vyberali viac, hoci sme znížili tú sadzbu.

Ekonomické opatrenia:Peter Kažimír vs. Igor Matovic - 28.05.2012
Zavádzajúce

Podľa mňa z kontextu prepisu relácie vyznieva, že sa jedná o PO, ale prerobila som to teda ako si chcel.

Výrok Igora Matoviča hodnotíme ako zavádzanie. Sadzba dane z príjmov PO sa v r. 2004 znížila o 6 % a priniesla do štátneho rozpočtu o 539 mil. Sk viac ako v r. 2003, no na druhej strane zníženie sadzby dane z príjmov FO o 19 % spôsobilo zníženie vybratej dane o takmer 5,8 mil. Sk v porovnaní s rokom 2003.

Do roku 2003 boli sadzby dane z príjmov PO a FO naozaj vyššie ako v súčasnosti. Uvádzame prehľad sadzby týchto daní od r. 1995 podľa publikácie Eurostatu Daňové trendy v Európskej únii (.pdf), s. 28 - 29.

Druh dane
1995 - 1999
2000 - 2001
2002 - 2003
2004 - 2012
Daň z príjmov právnických osôb
40 %
29 %
25 %
19 %
Daň z príjmov fyzických osôb
42 %
42 %
38 %
19 %

Igor Matovič pravdivo demonštruje vzťah medzi znížením sadzby dane a zvýšením príjmov do štátneho rozpočtu z dane z príjmov PO. Po znížení sadzby dane na 19 % sa na týchto daniach vybralo o 539 mil. Sk viac.
Na druhej strane zníženie sadzby dane z príjmov FO o 19% spôsobilo zníženie vybratej dane o takmer 5,8 mil. Sk.

Uvádzame tabuľku s výškou vybratých daní podľa Plnenia daňových príjmov ŠR k 31. 12. 2003 a k 31. 12. 2004.

Druh dane
2003
2004
Daň z príjmov právnických osôb
29 114 mil. Sk
29 653 mil. Sk
Daň z príjmov fyzických osôb
31 892 mil. Sk
26 093 mil. Sk
Dátum zverejnenia analýzy: 27.05.2012
success
error