DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Stovky miliárd eur to stálo (pomoc Grécku, pozn). Stovky miliárd eur tie dva roky.

Pavol Paška vs. Richard Sulík - 21.05.2012
Pravda

V hodnotení tohto výroku môžeme vychádzať i z údajov, ktoré Richard Sulík uverejnil na svojom blogu z 20. mája 2012, spolu s uverejnenými zdrojmi. Tu Sulík vypočítava rôzne formy pomoci, ktoré boli Grécku poskytnuté od vstupu Grécka do EÚ. V prípade, že by sme z údajov, ktoré Sulík uvádza odpočítali eurofondy a štrukturálne fondy, objem finančných prostriedkov, ktoré išli do Grécka za posledné dva roky vychádza na 684 mld. eur:

  • Prvá „pôžička" Grécku (bilaterálna) - 73 mld. eur
  • Dlhopisy vykúpené ECB - 45 mld. eur
  • Druhá „pôžička" Grécku (z EFSF a MMF) - 173 mld. eur
  • Odpustenie dlhu - 100 mld. eur
  • LTRO úver od ECB - 80 mld. eur
  • ELA úver od ECB - 109 mld. eur
  • Záväzok voči TARGET2 systému - 104 mld. eur

V prípade, že by sme brali do úvahy iba prvú a druhú pôžičku Grécku, vychádza to na 246 mld. eur.

Hodnotiac formy pomoci EÚ podľa portálu Euractiv.sk, v prvom balíku pomoci európski "ministri financií rozhodli o poskytnutí pomoci Grécku vo forme bilaterálnych pôžičiek v objeme 110 miliárd eur "

V druhom balíku bolo schválených "109 miliárd eur. Na programe sa okrem vlád bude podieľať nielen Medzinárodný menový fond, ale aj súkromný sektor a to na dobrovoľnej báze- 37 miliárd eur pri zohľadnení nákladov na zníženie úverového rizika na obdobie 2011-2014"

Podľa týchto údajov iba v rámci dvoch balíkov pomoci Grécku smerovalo minimálne 256 mld. eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.05.2012
success
error