DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Zriadil som dozornú radu, ktorá ešte na záver kontrolovala všetky zmluvy, či sú v súlade s tým ako ich vyhodnotila projektová komisia. V projektovej komisii sú všetci relevantní riaditelia odborov z 92% ľudia, ktorí tam boli za pána Lajčáka.

Miroslav Lajcák vs. Mikuláš Dzurinda - 14.05.2012
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže sa nám nepodarilo nájsť personálne obsadenie projektovej komisie.


Projektová komisia oficiálnej rozvojovej pomoci Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky je jednou z komisií v pôsobnosti MZV SR. Ako uvádza portál MZV SR, komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky. Tá okrem vyhodnocovania žiadostí podľa osobitného predpisu schvaľuje aj procedurálne otázky zasadnutí komisie a odporúčania pre predsedu komisie.

Ako uvádza portál MVRO (Slovenskej mimovládnej rozvojovej organizácie) projektová komisia má 15 členov. Tvoria ju zástupcovia ministerstiev, ktoré sa podieľajú na oficiálnej rozvojovej pomoci, zástupcovia SAMRS (Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu), zástupca podnikateľského sektora a zástupca Platformy MVRO. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2012
success
error