DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Keď 2.apríla, to znamená 2 dni pred nástupom našej vlády vedúci služobného úradu vtedajší podpíše zmluvu za viac než milión eur s sro-čkou, aby nám vyhodnotila, čo máme urobiť s našim majetkom v Moskve.

Miroslav Lajcák vs. Mikuláš Dzurinda - 14.05.2012
Neoveriteľné

Zmluva na obstaranie zákazky „Optimalizácia využívania nehnuteľností v správe MZV SR v Moskve“ na základe výsledku verejného obstarávania, ktorú spomína M. Lajčák, je uverejnená na portáli Ministerstva zahraničných vecí SR. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, pretože v zmluve nie je uvedený dátum podpisu, známy je len dátum zverejnenia tejto zmluvy.

Zmluva o poskytovaní služieb medzi MZV SR, v zastúpení M. Marušku, ktorý bol vedúci služobného úradu za vlády I. Radičovej, so spoločnosťou Black Swan Investments & Consultancy, s.r.o, bola zverejnená 14. mája 2012 a účinnosť nadobudla 15. mája. Zmluva bola uzavrená na dobu určitú 12 mesiacov.

Predmet zmluvy je rozdelený do dvoch fáz. V prvej fáze ide o vypracovanie znaleckých posudkov a komplexnej finančnej analýzy so zohľadnením právnych možností. Suma vyčlenená na realizáciu prvej fázy je 48 000 eur bez DPH.

Predmetom druhej fázy je posyktovanie odborných poradenských služieb pre realizáciu a počas realizácie vybraného riešenia. Maximálny cenový limit pri druhej fáze je 950 000 eur bez DPH. Ako sa uvádza v zmluve: „Zmluvné strany sa dohodli na cene formou priemerných hodinových sadzieb za poskytnuté odborné poradenské služby vo výške 55 eur/hod. bez DPH.“ Realizácia druhej fázy je však podmienená rozhodnutím objednávateľa o jej realizácii, nie je na ňu právny nárok.

Maximálna výška zmluvy je tak 998 000 eur bez DPH, čo činí 1 197 600 eur s DPH. M. Lajčák mal teda pravdu, keď tvrdil, že zmluva je podpísaná na viac než milión eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2012
success
error