DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Ivan Gašparovič konal veľmi správne, a veľmi zodpovedne, že komunikoval, trikrát telefonoval s prezidentom Janukovyčom na Ukrajine, trikrát telefonoval s Prezidentom Komorowskim v Poľsku, koordinovali svoje kroky a povedal, že je pripravený pricestovať na Ukrajinu, ale za predpokladu, že sa zmení legislatíva, ktorá viedla k tomu, že Júlia Tymošenková je vo väzení a že sa jej umožní vycestovať do Nemecka.

Miroslav Lajcák vs. Mikuláš Dzurinda - 14.05.2012
Neoveriteľné

Prezident Gašparovič  sa stretol s poľským prezidentom Komorowskim približne týždeň pred pôvodne plánovaným summitom na Jalte. Venovali sa i téme Ukrajiny, avšak uvedený výrok nedokážeme overiť v čase pred plánovaným uskutočnením summitu, pretože sa nám nepodarilo nájsť žiadne zdroje presne o tomto informujúce.

Tlačové oddelenie prezidenta SR uvádza stanovisko prezidenta z tohto stretnutia k téme summitu na Jalte:
"Susedské vzťahy s Ukrajinou musíme bezprostredne rozvíjať z pozície prospechu obidvoch. Ukrajina a Rusko sú pre Európu zaujímavé krajiny zo všetkých hľadísk. Taktiež EÚ je zaujímavá pre dobré vzťahy a spolupráce vo všetkých oblastiach pre Rusko aj pre Ukrajinu,"

O konkrétnych podmienkach návštevy sa prezident nevyjadroval:
"V4 nebola kompletná, a preto sme nehovorili o nejakom spoločnom vyhlásení. Ja osobne, ak sa toto stretnutie nezruší, naň pôjdem, pretože som presvedčený, že Slovensko ako bezprostredný sused Ukrajiny, sa nemôže vyhýbať otvorenému dialógu s Kyjevom," ...  "Zároveň je potrebné komunikovať o otázkach, ktoré sa objavili vo vnútropolitickom vývoji Ukrajiny. Myslím si, že takáto debata môže byť prospešná pre nás, pre Európsku úniu, ale aj pre Kyjev,"

Poľský prezident vyjadril súhlas s Ivanom Gašparovičom:
"Máme spoločný názor so Slovenskom, ktorý sa spája s tým, že sme bezprostredným susedom Ukrajiny. Každý z nás má vlastný názor na túto otázku, ja chcem povedať, že ak sa toto stretnutie uskutoční, ja sa chystám na ňom zúčastniť. My nemôžeme prikazovať, čo má robiť Ukrajina, ale preto máme byť v Jalte, aby sme im mohli niečo odporučiť alebo vyvinúť nejaký tlak na nich,"

Po dátume plánovaného summitu (14.mája 2012) TASR  však zverejnila informácie potvrdzujúce Lajčákové slová, že prezident bol v spojení s Viktorom Janukovičom i Bronislawom Komorowskim. Žiadali aby Ukrajina zmenila trestný zákonník, ktorý umožňuje súdiť vysokých politikov za rozhodnutia prijaté počas ich pôsobenia vo funkcii, čo sa dotýka i Julie Tymošenkovej. Ak Ukrajina urobí ústupky, Gašparovič a Komorowski sú ochotní prísť na alternatívny summit do Kyjeva, ktorý by mal nahradiť zrušené stretnutie európskych prezidentov na Jalte.

Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.
Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2012
success
error