DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Keď sa pozrieme na výsledky parlamentných volieb, vidíme, že sa do gréckeho parlamentu dostali tri nové politické strany, pričom je jedna z nich minimálne zjavne hovorí sa v samotnom Grécku, neofašistická. Na druhom mieste skončil človek, ktorý hovorí o tom, že to Európa nemyslí s pravidlami vážne.

Miroslav Lajcák vs. Mikuláš Dzurinda - 14.05.2012
Pravda

Do gréckeho parlamentu sa po ostatných voľbách dostali nasledovné politické strany (na základe Guardian.co.uk):
ND - 18,85%
Syriza - 16,85%
Pasok - 13,18%
Nezávislí Gréci - 10, 60%
KKE - 8, 48%
Chryssi Avgi - 6,97%
Dimar - 6,11%


Medzi nové strany patrí aj strana Zlatý úsvit (Chryssi Avgi). Portál Euractiv.com ju hodnotí ako extrému pravicu, s neonacistickou a anti-emigračnou agendou, obrátenou proti Medzinárodnému menovému fondu. Výraz "neofašistická", ktorý použil Mikuláš Dzurinda je možné v danom zmysle chápať ako označenie tejto strany.

Zjednotená radikálna ľavica (SYRIZA) je pravdepodobne druhá strana, ktorú Dzurinda spomínal. Je to silne ľavicová strana, ktorej líder Alexis Tsipras je bývalým členom komunistickej strany KKE. Ich charakter je podľa intepretácie bbc.co.uk:
"Jadrom akéhokoľvek ich programu je dosiahnutie dlžníkom vedenej čiastočnej platobnej neschopnosti, čo znamená pozastavenie platieb úrokov zostávajúceho dlhu a odmietnutie podmienok finančnej výpomoci trojky (Medzinárodný menový fond, Európska komisia a Európska centrálna banka)."

Keďže sú názorovo proti podmienkam Európskej únie potrebných na obdržanie finančnej pomoci, zhoduje sa to s hodnotením Mikuláša Dzurindu.

Treťou novou stranou v gréckom parlamente je strana Nezávislí Gréci, založená vo februári 2012.

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože z uvedeného vyplýva, že interpretácia, ktorú použil Mikuláš Dzurinda zodpovedá charakteru spomínaných politických strán.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2012
success
error