DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Slovo živnostník sa v programe (súčasnej vlády, pozn.) nenachádza.

Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Nepravda

Ján Figeľ nehovorí pravdu, nakoľko sa slovo "živnostník" nachádza v Programovom vyhlásení súčasnej vlády.

V Programovom vyhlásení vlády, v kapitole šesť - Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti, sa uvádza:

"Vláda vytvorí stabilný rámec sociálnej politiky pre istoty občanov, pričom za
kľúčové považuje:
- starostlivosť o zdravie občanov v spoločnosti, ktorú musí opäť rozhodne prevziať
revitalizované a stabilizované verejné zdravotníctvo,
- rodinu, ako základnú bunku určujúcu kvalitu života a istôt občanov,
- riešenie dlhodobej nezamestnanosti rozvinutými programami, ktoré vytvoria
podmienky na zlepšenie prístupu k zamestnaniu znevýhodnených skupín na trhu
práce,
- posilnenie aktivačných schém pre mladých nezamestnaných, občanov s nižšou
kvalifikáciou, vrátane osobného poradenstva, intenzívnej rekvalifikácie, dotovanie
zamestnaní a grantov pre začínajúcich
živnostníkov,
- zvýšenie kvality života staršej generácie ako komplexnej problematiky, ktorá
posilní súdržnosť spoločnosti.  

Slovo sa teda v Programovom vyhlásení nachádza, aj keď iba raz.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error