DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Chcem ešte zareagovať k tej 19%, respektíve zvýšenej dnes 20% dani z pridanej hodnoty, je uzákonená klauzula, že po návrate rozpočtového deficitu pod úroveň 3% sa táto sadzba znovu vráti zo zákona, nie že z nejakého rozmýšľania lebo hlasovania.

Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Pravda

Demagog.sk už v minulosti overoval podobný výrok v prípade Richarda Sulíka.

Podľa prechodných ustanovení novely zákona o dani z pridanej hodnoty platnej od 1. januára 2011 je zvýšenie sadzby DPH na 20% dočasné a skončí, keď schodok verejnej správy bude menej ako 3% HDP.

"(1) V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error