DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Progresivita je úplne normálna, celá Európa, ak si zoberieme krajiny ako Nemecko, Francúzsko, má 30, 40% dane.

Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Pravda

Robert Fico hovorí pravdu, že progresivita zdanenia je vo svete bežnou vecou. Čo sa týka daní vo Francúzsku a Nemecku, tie sa pohybujú o niečo viac a to aj smerom dolu od spomínaných 30 - 40 %, tieto hodnoty však môžeme považovať za približne priemerné. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Pod progresivitou zdanenia rozumieme zdanenie odlišných príjmových skupín odlišnými daňovými sadzbami, pri čom vyššie zárobkové skupiny platia väčšie percento svojich príjmov ako nižšie zárobkové skupiny.

Profesor Perry uvádza tabuľku zdanenia skupiny horných 10 % populácie v štátoch OECD. Z tabuľky vyplýva, že väčšina štátov má daňový systém nastavení takým spôsobom, že vrchné príjmové skupiny platia na daniach viac, ako je ich podiel na bohatstve krajiny, čo poukazuje na progresivitu zdanenia. Výnimkou sú napríklad Poľsko, Švajčiarsko, Island a Nórsko. Rozdielne daňové sadzby pre rôze štáty uvádza aj portál worldwide-tax.com.

Prvú časť výroku teda môžeme považovať za pravdivú, nakoľko je progresivita zdanenia skutočne bežnou vecou.

Úroveň dane z príjmu je vo Francúzsku rozdelená do piatich kategórií, podľa výšky príjmu. Skupina, ktorá v roku 2012 zarába menej ako 5 963 eur platí 0 % daní. Následne sú daňové odstupňované na 5,5 %, 14 % a 30 %. Skupina, ktorá ročne zarobí viac ako 70 830 eur zaplatí 41 % z toho na dani. Portál worldwide-tax.com uvádza daň z príjmu vo Francúzsku v rozmedzí 5,5 % - 41 %. Daň z príjmu právnických osôb je podľa portálu 33,33 %. 

Podobne nemecký systém zdanenia je progresívny, keď sa na obyvateľstvo aplikuje rozdielna daňová sadzba v závislosti na výške ich príjmu. Tieto sadzby sa pohybujú v rozmedzí 14-45 %. Daň z príjmu právnických osôb sa v Nemecku pohybuje v rozmedzí 30 - 33 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error