DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Chcem povedať, že v zákone o dani z pridanej hodnoty je klauzula, že keď Slovensko v vráti pod úroveň 3 %. Vráti sa aj DPH na pôvodnú úroveň.

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Pravda

Demagog.SK už v minulosti overoval podobný výrok v prípade Richadra Sulíka.

Podľa prechodných ustanovení novely zákona o dani z pridanej hodnoty platnej od 1. januára 2011 je zvýšenie sadzby DPH na 20 % dočasné a skončí, keď schodok verejnej správy bude menej ako 3% HDP.

"(1) V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error