DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Za 4 roky po zavedení rovnej (dane pozn.) štvrť milióna ľudí našlo prácu.

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, vzhľadom na to, že v roku 2008, teda štyri roky po zavedení rovnej dane z príjmu, bol počet osôb pracujúcich v hospodárstve SR o 268, 2 tisíc osôb vyšší, ako v roku 2003, čo je rok pred zavedením rovnej dane. Tá bola zavedená od 1. januára 2004.

Rovná daň bola zavedená počas druhej vlády M. Dzurindu ako súčasť daňovej reformy. S účinnosťou od 1. januára 2004 sa na Slovensku uplatňuje 19% sadzba dane z príjmov fyzických osôb aj právnických osôb.

Podľa údajov Štatistického úradu SR, v roku 2003, teda v čase kedy rovná daň z príjmu ešte nebola zavedená, bol počet pracujúcich osôb v hospodárstve SR spolu 2 164, 6 (v tis. osôb). V roku 2008, teda 4 roky po zavedení rovnej dane z príjmu, bol počet pracujúcich osôb v hospodárstve SR spolu 2433, 8 (v tis. osôb). V roku 2008 bolo teda o 269, 2 tis. osôb viac ako v roku 2004, čo je teda ešte viac ako 250 tis. osôb, ktoré uvádza Figeľ.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error