DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

My sme na rozdiel od predchádzajúcej vlády, ktorá o tom vajatala niekoľko mesiacov, za 2 týždne po dohode s Bruselom pripravili balík 270 miliónov eur, teraz to oficiálne predkladáme do Európskej komisie na schválenie, všetky tieto peniaze budú k dispozícii malým a stredným podnikom, na vytváranie nových pracovných miest.

Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Zavádzajúce

Súčasná vláda skutočne za pomerne krátku dobu po svojom nastúpení predložila do Európskej Komisie (EK) balík v hodnote 270 mil. eur na podporu malých a stredných podnikov pre vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí. Jedná sa však o výsledok procesu, ktorý vyjednávala a pripravovala Radičovej vláda s EK a vláda Roberta Fica jej projekt prebrala. Nevieme ohodnotiť presný prínos oboch vládnych kabinetov, je však evidentné, že Ficov kabinet túto dohodu celú nepripravil. Výrok z tohto dôvodu hodnotíme ako zavádzajúci.

Podľa TASR dňa 31. januára 2012 poslal predseda Európskej Komisie José Manuel Barroso vtedajšej premiérke Ivete Radičovej list, kde ju informuje o tom, že tím EK navštívi vo februári Slovensko s cieľom určiť prvky plánu na zníženie nezamestnanosti mladých. Návšteva by mala pomôcť rozhodnúť, do ktorých schém na podporu malých a stredných podnikov by mali ísť financie zo zdrojov EÚ.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR potvrdil, že Radičová predložila tento list expertom a zároveň oznámila, že predsedu EK už listom informovala o zložení Akčného tímu za SR, ktorý budú tvoriť zástupcovia slovenských inštitúcií a EK. (TASR)

Akčný tím uviedol, že sa v spolupráci so slovenskými inštitúciami a sociálnymi partnermi sústredil na urýchlenú realizáciu už prijatých opatrení, ako aj na ich doplnenie. Takisto dňa 25. februára 2012 vyšla správa, že spoločný plán Európskej komisie a Slovenska zameraný na rýchlejšie čerpanie štrukturálnych fondov sa už realizuje a že akčný plán politiky v prospech mladých ľudí na roky 2012 – 2013 sa vypracúva. (TASR)

Ešte pred vymenovaním súčasnej vlády, predsedníčka vlády SR Radičová považovala za veľmi dôležité, aby súčasný Akčný tím pripravil čo najlepšie podklady tak, aby nová vláda mohla prijať už konkrétne opatrenia k rýchlejšiemu využívaniu prostriedkov z eurofondov. Na tento účel Európska komisia poskytla 2,3 miliardy eur. (SITA)

Súčasná vláda po svojom nastúpení využila na tvorbu nových pracovných miest pomocou eurofondov práve 270 mil. eur, ktoré boli presunuté ako výsledok tohto procesu (SITA). 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error