DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Keď ste robili reformu verejnej správy, pri ktorej ste sľúbili ušetriť 20 %. Výsledok bol taký, že pribudlo 20 % (štátnych zamestnancov pozn.).

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Nepravda

J. Figeľ hovorí pravdu, že prvá Ficova vláda sľúbila znížiť počet zamestnancov vo verejnom sektore o 20%, avšak nie je pravda, že počet stúpol napriek tomu o 20%.

Na základe uznesenia vlády č. 856 z 11. októbra 2006 dostali ministerstvá skutočne pokyn "zabezpečiť 20 % zníženie plánovaného počtu zamestnancov v štátnych rozpočtových organizáciách a v príspevkových organizáciách s cieľom dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov kapitol štátneho rozpočtu a súčasne zabezpečiť zefektívnenie vynakladania verejných prostriedkov s prihliadnutím na individuálne potreby jednotlivých rozpočtových kapitol do 31. decembra 2007."

Podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz počet zamestnancov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách od roku 2006 až po koniec roku 2007 dokonca mierne stúpol.

Počet všetkých zamestnancov vo verejnej správe podľa rovnakej analýzy klesol od roku 2006-2010 o necelé 3%.

2006
2007
2008
2009
2010
372 059
367 563
360 434
361 017
361 600
Počet zamestnancov verejnej správy

Za vlády v roku 2006-2010 jednotlivé ministerstvá skutočne dostali pokyn na znižovanie počtu úradníkov. Plánované veľké prepúšťanie úradníkov sa však v skutočnosti nekonalo.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error