DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Tak teraz mi napríklad pán podpredseda Národnej rady vyčíta, že programové vyhlásenie vlády nie je 5 %, to znamená, výška odvodov, alebo poistenia, ktoré štát platí za svojich poistencov v prípade zdravotného poistenia. Pán podpredseda, veď vy ste to znížili späť na 4 %. My sme boli pri 5 %. Vy ste to znížili na 4 %.

Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Pravda

Výška odvodov poistného za poistencov štátu počas vlády R. Fica bola presne 5 % len štyri mesiace roku 2007. V roku 2010, keď došlo k výmene vlády, bola sadzba na úrovni 4.78 %. Za vlády I. Radičovej, v roku 2011, klesla táto sadzba na 4.32 % a v roku 2012 na 4 %. Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože percentuálna výška odvodov za Ficovej vlády sa skutočne blíížila k 5 % a po zmene vlád klesala.

Štát je platiteľom zdravotného poistenia za tzv. poistencov štátu a za určitých podmienok aj za zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v § 11 ods. 7 definuje skupiny obyvateľov, za ktoré je štát platiteľom poistného. Medzi ne patria napr. nezaopatrené deti, osoby poberajúce dôchodok či osoby, ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

O výške sadzby poistného pre poistencov štátu sa rozhoduje pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Uvádza sa ako určité percento z vymeriavacieho základu, ktorým je priemerná mzda v ekonomike spred dvoch rokov.

Podľa SITA, v roku 2006, za druhej Dzurindovej vlády, bola sadzba poistného 4 %. V júni 2006 sa konali parlamentné voľby a premiérom sa stal R. Fico. Výška odvodov sa následne pohybovala takto:

2006 - 4%
2007 - od januára do apríla 5%, následne po zvyšok roka 4%, v ročnom priemere 4,33%
2008 - 4,5%
2009 - 4,9%
2010 - 4,78%

V júni 2010 došlo k zmene vlády a premiérkou sa stala I. Radičová. Nová vláda na rok 2011 odsúhlasila výšku sadzby poistného na 4.32 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Na rok 2012, ako ďalej uvádza SITA, bola schválená sadzba poistného na úrovni 4 %.

V Programovom vyhlásení vlády SR z mája 2012, sa neuvádza, akú sadzbu poistného za poistencov štátu plánuje nová vláda R. Fica na ďalšie roky.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error