DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Pán premiér nezačínate dobre, ak hovoríte o dvoch číslách v programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej. Len v podkapitole o hospodárskej politike je ich 5 konkrétne a keby sa to malo sčítavať, sú to oveľa väčšie pomery.

Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Nepravda

V podkapitole Progamového vyhlásenia predchádzajúcej vlády o hospodárskej politike sme našli iba tri konkrétne čísla. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.


Ján Figeľ vo svojom tvrdení reaguje na výrok Roberta Fica, ktorý zaznel už na rokovaní NR SR 3. mája 2012. Robert Fico vtedy tvrdil, že v programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej sa nachádzali iba dve konkrétne čísla: "Jeden je, že zvýšite daňový bonus o 100 % na každé dieťa do 6 rokov, čo ste samozrejme neurobili asi a znížite z toho možné navýšenia dane z pozemkov z dvadsaťnásobku na päťnásobok ročnej najnižšej sadzby dane."

V podkapitole Programového vyhlásenia vlády Ivety Radičovej, ktorú spomína Ján Figeľ, sme našli 3 konkrétne čísla:

1. "Zásadným cieľom vlády SR je zníženie deficitu 
verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013..." (str. 7)

2.  "(Vláda SR)...Rozšíri nárok na získanie štátnej bonifikácie hypoték pre mladých. Zvýši daňový
bonus o 100 % na každé dieťa do 6 rokov v závislosti od možností verejných financií a reformy odvodov." (str.10)

3.  "(Vláda SR)...Zníži strop možného navýšenia dane z pozemkov z 20-násobku na 5-násobok ročnej najnižšej
sadzby dane." (str. 10)

Spomenuté sú však aj ďalšie fakty ako napr.:
"Vláda SR zachová rovnú daň z príjmov..." (str.9)

"(Vláda SR)...Preskúma možnosť zníženia dane z nafty na minimum požadované Európskou úniou..." (str.9)

V týchto dvoch prípadoch však nemôžeme hovoriť o faktických číslach, celkovo sa teda jedná o 3 konkrétne čísla v tejto podkapitole.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error