DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Koľko bolo čísiel faktických v programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej, viete? Dve. Dve konkrétne čísla boli v programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej.

Robert Fico vs. Ján Figel - 07.05.2012
Nepravda

Faktických čísel je v Programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej podstatne viac ako iba dve, o ktorých hovorí Robert Fico. Konkrétne sme spolu s časovými údajmi napočítali až 21 faktických čísel. Robert Fico hovorí nepravdu.


Robert Fico v tomto prípade opakuje svoj výrok, ktorý zaznel už na rokovaní NR SR 3. mája 2012. Robert Fico vtedy tvrdil, že v programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej sa nachádzali iba dve konkrétne čísla: "Jeden je, že zvýšite daňový bonus o 100 % na každé dieťa do 6 rokov, čo ste samozrejme neurobili asi a znížite z toho možné navýšenia dane z pozemkov z dvadsaťnásobku na päťnásobok ročnej najnižšej sadzby dane."

Pre príklad môžeme uviesť ďalšie 4 faktické čísla v Programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej:

"Zásadným cieľom vlády SR je zníženie deficitu 
verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu." (str.7)

"Vláda SR zároveň vykoná inventúru existujúcich právnych predpisov s cieľom znížiť administratívne a regulačné zaťaženie podnikania o viac 
než štvrtinu." (str.10)

"(Vláda SR).. Určí priority a postup pri ich odstraňovaní a legislatívne garantuje 10 % príjmu Environmentálneho fondu na odstránenie starých záťaží." (str. 22)

"Vláda SR navrhne novelu zákona, ktorou sa dvojpercentná dodatočná daň zmení na dobrovoľné príspevky..." (str. 37)

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error