DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Slovensko dnes dováža elektrickú energiu a nebude dovážať potom čo sa postaví tretí a štvrtý blok atómovej elektrárne v Mochovciach... Keď sme boli vo vláde časový harmonogram perfektne fungoval a tretí blok má byť rozoznávaní v roku 2014, štvrtý tuším 2013 roku 2014, ako je možné , že za dvadsať mesiacov urobili ročný sklz. No lebo sa o to nestarali, ale keď ide o veľké, obrovské verejné investície takéhoto typu ako sú Mochovce. Vláda musí permanentne na každodennej báze sledovať ako sa takáto investícia vyvíja.

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 06.05.2012
Neoveriteľné

Dostavba tretieho a štvrtého boloku atómovej elektrárne v Mochovciach sa skutočne omeškáva oproti plánu. Pôvodne plánovali slovenské elektrárne uviesť tretí mochovecký blok do prevádzky na konci roka 2012 a štvrtý o osem mesiacov neskôr. Šéf majoritného podielu Enel Fulvio Conti sa vyjadril:

Tretí blok bude uvedený do komerčnej prevádzky na konci roku 2013. A štvrtý v strede roku 2014. Je to niekoľkomesačný sklz spôsobený viacerými faktormi, ako sú stavebné práce, ako aj potreba vykonania stress testov, ktoré mimochodom dopadli výborne.

K príčinám sklzu sa nevedel vyjadriť bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kristián Takáč za SaS:
Dôvody meškania zatiaľ nepoznám. Tento týždeň máme stretnutie s najvyššími predstaviteľmi elektrární, kde nám majú vysvetliť, či existuje oneskorenie, a ak áno, aké opatrenia prijmú aby meškanie bolo čo najmenšie.


Šéf Slovenských elektrární Paolo Ruzzini ako dôvody omeškania uvádzal nové bezpečnostné štandardy, ktoré je potrebné dodržiavať:
Bezpečnosť a bezpečné technológie a postupy sa stále viac zdokonaľujú a my vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme držali krok s posledným vývojom. Investičný program odzrkadľuje tento vývoj vo všetkých našich elektrárňach.

Dôvody omeškania, o ktorých tvrdil Fulvio Conti nepotrvdila šéfka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková, ktorý testy vykonával:
Je to stanovisko Enelu, ku ktorému sa nebudem vyjadrovať.

 
Potvrdilo sa teda, že omeškanie, o ktorom Róbert Fico hovoril je približne jeden rok, keďže pôvodne sa plánovalo otvorenie na koniec roka 2012 a rok 2013 a terajšie predpovede napovedajú, že sa tak uskutoční až 2013 a 2014. Nevieme však overiť, či za toto oneskorenie môže zanedbávanie výstavby vládou, alebo objektívne príčiny uvedené vyššie.


Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error