DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

V relatívnom vyjadrení áno, ale v absolútnom išla hore (platba štátu za poistencov do zdravotníctva v rokoch 2010-11 pozn.)

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 06.05.2012
Nepravda

Podobný výrok sme už overovali (V politike, 22. apríla 2012).

V roku 2010 bola sadzba za poistenca štátu na úrovni 4,78%, čo predstavuje sumu 34,56 EUR.
V roku 2011 bola táto sadzba znížená na 4,32%, čo v absolútnom vyjadrení predstavovalo 32,16 EUR na osobu.

J. Figeľ nehovorí pravdu. Platba štátu za poistencov do zdravotníctva klesla v relatívnom i absolútnom vyjadrení.


Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error