DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

My sme vám odovzdali vládu (v roku 2010 pozn.) s najvyšším hospodárskym rastom európskej únii , a deficit a dlh boli na priemernej úrovni Európskej únie.

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 06.05.2012
Nepravda

Prvú časť výroku: "My sme vám odovzdali vládu (v roku 2010 pozn.) s najvyšším hospodárskym rastom európskej únii," sme v minulosti už niekoľkokrát overovali (Na Telo, 26. októbra 2011).

R. Fico sa nepoučil a opäť v prípade hospodárskeho rastu nehovorí pravdu.
V druhom kvartáli 2010, v čase keď vláda R. Fica odovzdávala krajinu, malo Slovensko hospodársky rast na úrovni 4,4 %. V tom čase mali vyšší hospodársky rast Švédsko 4,5 % a Luxembursko 5,5 %, (Fínsko malo rovnaký hosp. rast ako Slovensko). Eurostat neposkytuje mesačné porovnania vývoja deficitov verejných rozpočtov jednotlivých krajín.

Druhú časť výroku: "deficit a dlh boli na priemernej úrovni Európskej únie," sme taktiež overovali už v minulosti. Výrok o priemernom deficite sme overovali v Na Telo, 26. októbra 2011.

Deficit SR bol za rok 2009 8% HDP. V roku 2010 bol tento deficit na úrovni 7,7%. V oboch rokoch bol však priemerný deficit EÚ nižší.

V roku 2009 bol priemerný deficit krajín EÚ (27 krajín) na úrovni 6,9 % HDP. To znamená, že R. Fico si prispôsobil deficit o 1,1%. Eurozóna mala deficit dokonca ešte nižší a to na úrovni 6,4%.
V roku 2010 bol priemerný deficit krajín EÚ 6,6%. To je opäť nižší deficit ako náš o 1,1%. Deficit krajín eurozóny dosiahol v roku 2010 úroveň 6,3%.

Z daných údajov vyplýva, že výrok R. Fica je nepravdivý, pretože či už v roku 2009 alebo 2010 bol deficit SR vyšší o 1,1% ako bol deficit krajín EÚ.

Dlh SR bol za rok 2009 35,5 % HDP. V roku 2010 bol dlh SR na úrovni 41% HDP. V oboch prípadoch bol priemerný dlh krajín Európskej únie podstatne vyšší ako dlh SR.

V roku 2009 bol priemerný dlh krajín EÚ (27 krajín) na úrovni 74,8 % HDP. Dlh SR bol za rok 2009 35,5 % HDP. To znamená, že priemerný dlh krajín Európskej únie bol o 39,3 % HDP vyšší ako dlh SR.

V roku 2010 bol priemerný dlh krajín EÚ (27 krajín) na úrovni 80 % HDP. V roku 2010 bol dlh SR na úrovni 41% HDP. To znamená, že priemerný dlh krajín Európskej únie bol o 39 % HDP vyšší ako dlh SR.

Z oficiálnych údajov je zrejmé, že tak v roku 2009 ako aj v roku 2010, bol dlh SR v priemere o 39 % nižší ako bol priemer Európskej únie.
 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error