DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

A preto mi v programe, napríklad chýba podpora živnostníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, mikropodnikov, malých podnikov preto, lebo oni reprezentujú väčšinu zamestnanosti. 53 percent (zamestnanosti) je v malých firmách.

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 06.05.2012
Nepravda

Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že živnostníci, zamestnanci v mikropodnikoch a malých podnikoch netvoria väčšinu ale len 49,2 % zo všetkých zamestnaných. J. Figeľ tak neuvádza presné číslo, hoci nie je od pravdy úplne vzdialený.


Podľa údajov ŠÚ SR bol počet zamestnaných v roku 2011 vo všetkých vekových skupinách 2 351 400.

Podľa databázy Slovstat bol priemerný počet zamestnaných osôb podľa veľkostnej štruktúry podnikov v roku 2011 nasledovný:


2011
živnostníci (odhad) 650 000
podniky 0-9 zamestnancov154 030
podniky 10-19 zamestnancov154 025
podniky 20-49 zamestnancov200 441
Spolu1 158 496

Z uvedených údajov je zrejmé, že zamestnaní ako živnostníci (SZČO), v mikropodnikoch a malých podnikoch do 50 zamestnancov tvorili približne 49,2 % všetkých zamestnaných.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error