DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Dokument má 65 strán a prvé konkrétum je na strane štrnásť a ide o dane.

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 06.05.2012
Nepravda

Nevieme čo J. Figeľ považuje za konkrétnosť. Na 1. strane je zmienka o znížení deficitu pod 3% HDP. Na 11. strane predchádza zmienku o daniach zámer realizovať širokorozchodnú trať, ak bude spĺňať podmienky ekonomickej výhodnosti. Podľa tohto, teda J. Figeľ nehovorí pravdu, obidve tieto vety sú dosť konkrétne.

Je pravda, že v Programovom vyhlásení vlády SR o celkovom počte 65 strán (.pdf) sa na strane 14 nachádza konkrétna zmienka o daniach. Konkrétne ide o záväzok zaviesť progresivitu zdanenia pre nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby. Konkrétna výška progresívneho zdanenia nie je uvedená.


"Vláda odmieta zdaňovanie spotreby ako jediný zdroj zvyšovania príjmov verejného rozpočtu na dosiahnutie cieľa znižovania deficitu. Dôraz sa bude klásť na dane, ktoré čo najmenej znižujú disponibilné príjmy nízkopríjmových občanov, ekonomickú aktivitu, alebo sú relatívne nízke oproti iným krajinám. Zvýši sa progresivita daňového systému pre nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby."

Na predchádzajúcich stranách sme zachytili viaceré konkrétnejšie zámery napr. hneď na s. 1. a 11.:

(s.1):konsolidovať verejné financie, tak aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod
tromi percentami HDP

(s.11): Vláda podporí projekt širokorozchodnej železničnej trate z Košíc do Bratislavy a Viedne, za predpokladu jeho ekonomickej realizovateľnosti."Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error