DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Predovšetkým sme čerpali z materiálu, ktorý sa nazýva Strategická vízia rozvoja Slovenska do roku 2030. Je to vízia, ktorá bola vypracovaná Slovenskou akadémiou vied a ďalšími veľmi múdrymi ľuďmi (o programovom vyhlásení novej vlády 2012 pozn.).

Programové vyhlásenie: Robert Fico vs. Ján Figel - 06.05.2012
Pravda

Dokument Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti vypracovali odborníci zo Slovenskej akadémie vied v spolupráci s univerzitami. Tento dokument má niekoľko podobných bodov či riešení, na základe ktorých je možné predpokladať, že vláda Roberta Fica pri zostavovaní programového vyhlásenia vychádzala zo spomínaného materiálu.

Materiál Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti (.pdf) bol vypracovaný v rámci projektu Vízia a stratégia slovenskej spoločnosti schváleného vládou SR uz. č. 906 z 25. októbra 2006. Na jeho tvorbe sa podieľali pracovníci:

 • Ekonomického ústavu SAV (gestorské pracovisko),
 • Prognostického ústavu SAV,
 • Ústavu politických vied SAV,
 • Ústavu štátu a práva SAV,
 • Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ďalší experti.

Dokument Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti a Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 až 2016 spájajú tieto body:

 • konsolidácia verejných financií - najmä zníženie deficitu pod 3% HDP do roku 2013,
 • nezamestnanosť špecifických skupín obyvateľstva - potreba aktívnej politiky trhu práce,
 • potreba inovácie a rastu založeného na znalostiach,
 • zvyšovanie kvality vzdelávania,
 • riešenie korupcie - zefektívnenie verejného obstarávania,
 • verejné zdravotníctvo - dbanie na prevenciu,
 • sociálna súdržnosť - zvyšovanie kvality života,
 • efektívne využívanie štrukturálnych fondov,
 • potreba sociálnej inklúzie Rómov.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.05.2012
success
error