DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

My nepotrebujeme tie peniaze naraz. Nikdy som nehovoril, že 117 miliónov, ktoré sú potrebné (na zvýšenie platov pozn.), sú potrebné naraz v apríli. Ale tak, ako povedala teraz pani ministerka, presne potrebujeme ich postupne. Tak ako budú aj poisťovne získavať tie peniaze z úspor, z lacnejších liekov, z lepšieho výberu poistného a z celkových úspor v zdravotníctve, tak takýmto spôsobom tie peniaze tam byť budú.

23.04.2012
Pravda

     Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Katarína Zollerová sa začiatkom apríla vyjadrila v podstate v zhode s Ivanom Uhliarikom: Platí to, čo pán minister povedal už v parlamente, na platy sú peniaze z liekovej reformy vyše 40 mil. eur, z lepšieho výberu poistného 30 mil. eur a rezerva v rozpočte 50 mil. eur.
Jej vyjadrenia takisto zodpovedajú aj postupnému vyplácaniu: Nemocnice dostali peniaze zo VšZP za posledné 4 mesiace 2-krát. Prvýkrát im boli navýšené peniaze v decembri, druhýkrát im boli navýšené peniaze vo februári a tretíkrát im budú navýšené peniaze zo VšZP v apríli.

    
Peniaze na zvyšovanie platov majú podľa súčasného vedenia zdravotníctva prúdiť prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Aj podľa novej ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej bude vyplácanie peňazí na platy sestier prebiehať postupne Ministerstvo zdravotníctva chce chýbajúce financie pre štátnu poisťovňu získať najmä tak, že zmení spôsob rozdeľovania vyzbieraných odvodov v prospech VZP a uberie dvom súkromným poisťovniam. Hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pripúšťa, že to môže trvať až pol roka: Úrad doručí do posledného dňa v mesiaci každej zdravotnej poisťovni rozhodnutie o prerozdelení, ktoré nemá odkladný účinok, a do piatich pracovných dní musia byť pohľadávky uhradené. To znamená, že reálne dostane Všeobecná zdravotná poisťovňa peniaze z nového prerozdelenia začiatkom októbra.


Súčasný rezort rovnako uvádza, že do týchto peňazí by mali byť zahrnuté aj úspory na liekoch a do úvahy berie aj 50 mil. rezervu. Preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2012
success
error