DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

V Čechách, môžem sa mýliť plus mínus, neberte ma za slovo, maximálna hranica (podpory v nezamestnanosti, pozn.) 530 eur. Nikomu nebráni hneď proste povedať, a u nás je myslím, že podľa tých vzorcov až 1300 eur.

Peter Pelegrini vs. Ivan Švejna - 16.04.2012
Pravda

Horná hranica podpory v nezamestnanosti na Slovensku je 1175 eur, v ČR je to 546 eur. Výrok hodnotíme napriek nepresnostiam ako pravdivý, keďže Ivan Švejna správne tvrdí, že horné hranice podpory v nezamestnanosti sú v ČR podstatne nižšie ako na Slovensku. Určitou zmenou údajov sa rozdiel medzi týmito hranicami zväčšuje iba minimálne.

Čo sa týka Českej republiky, portál iDNES.cz uverejnil, že pre rok 2011 predstavuje maximálna podpora v nezamestnanosti výšku 13 528 CZK (približne 546 eur).Na Slovensku sa výška podpory v nezamestnanosti vypočítava v závislosti od denného vymeriavacieho základu. Od januára do decembra 2011 bola výška tohto základu 10,6149 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Horná hranica podpory v nezamestnanosti je na Slovensku aktuálne vo výške 1 175 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2012
success
error