DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Bankový sektor aj napriek tomu, že sme v takom zložitom hospodárskom období, v akom sa nachádzame, vykazuje naďalej enormné zisky.

Peter Pelegrini vs. Ivan Švejna - 16.04.2012
Neoveriteľné

Na Slovensku sa celková priemerná primeranosť základného kapitálu bankového sektora ( t.j. vklady akcionárov a nerozdelené zisky) pohybuje na úrovni 12%, čím výrazne prevyšuje hodnoty navrhované EÚ (9%), tvrdí sa v štúdii Slovenskej bankovej asociácie.
 Ak by banky nedosahovali zisky, bankový sektor by na dosiahnutie navrhovanej hranice potreboval cca 1,2 mld. eur, čo je približne dve percentá HDP. Slovensku by potom hrozilo obmedzenie poskytovania úverov, tak ako sa to deje v krajinách západnej Európy, kde banky neboli schopné dosiahnuť dostatočné zisky. V porovnaní s niektorými krajinami západnej Európy majú teda slovenské banky vyššie zisky.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2012
success
error