DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Ako je všeobecne známe, že okolité krajiny alebo ja neviem, dane z nehnuteľnosti sú podstatne vyššie a nebudem spomínať Ameriku a tak ďalej, ale to sú hrôzostrašné dane v porovnaní s nami.

Peter Pelegrini vs. Ivan Švejna - 16.04.2012
Neoveriteľné

Presnú výšku dane z nehnuteľností je v mnohých krajinách prakticky nemožné vypočítať a spoľahlivo porovnať medzi krajinami, nakoľko sa väčšinou mení v závislosti na regióne. Pravdou je, že podiel dane z nehnuteľnosti na HDP Slovenska je v porovnaní s inými štátmi OECD nízka, z čoho sa dá usudzovať, že sú dane z nehnuteľností rovnako nízke a v budúcnosti budú rásť. To, či sú dane z nehnuteľností v susedných krajinách skutočne hrôzostrašné v porovnaní zo Slovenskom preto nevieme overiť.

Podľa agentúry SITA z 26.1.2012 sa dane z nehnuteľnosti na Slovensku za posledných sedem rokov zdvojnásobili a majú dlhodobo rastúcu tendenciu. Správa cituje štatistiky OECD, podľa ktorých dosiahli majetkové dane na Slovensku v roku 2009 výšku 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo priemer krajín OECD bol 1,8 % HDP a EU15 dokonca 2,0 % HDP. "Z tohto porovnania vyplýva, že majetkové dane na Slovensku sú relatívne nízke a perspektívne môžu byť pre samosprávy rastúcim zdrojom príjmov," uvádza Podnikateľská aliancia Slovenska.

Čo sa týka dane z nehnuteľnosti v Maďarsku, tam neexistuje ročná daň. Platí sa miestna daň v závislosti od prihlásenia trvalého bydliska. Pri kúpe nehnuteľnosti sa platí daň z nadobudnutia a pri predaji daň z príjmu. (Bližšie info TU.)

V Českej republike sa daň z nehnuteľnosti vyratúva podľa stanoveného koeficientu na daný rok. Čo sa týka sadzby dane, tá sa vyratúva vo výške 3% zo základu dane. Avšak daň sa neplatí v prípade ak činí menej ako 100 Kčs.

V USA je daň z nehnuteľnosti približne okolo 1% ceny domu. Každé mesto má však inú daň. Napríklad v prípade Chicaga je to okolo 2% a v Memphise daň predstavuje okolo 3%.

V prípade Rakúska sa daň z nehnuteľnosti platí štvrťročne obciam. Jej výška sa pohybuje v rozmedzí od 0,4% do 0,84% z hodnoty nehnuteľnosti a v závislosti na rozhodnutí obecného úradu.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2012
success
error