DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Sú vážne problémy v čerpaní operačných programov v rámci európskych fondov, kde momentálne v mnohých operačných programoch je mierne pozastavené financovanie, prebiehajú audity a zo strany Európskej únie nám hrozia vážne korekcie, to znamená, že EÚ nemusí preplatiť tie výdavky, ktoré už jednotliví prijímatelia programov použili v plnej výške.

Peter Pelegrini vs. Ivan Švejna - 16.04.2012
Pravda

V súčasnosti je skutočne pozastavené čerpanie viacerých operačných programov, čo môžeme hodnotiť ako "vážne problémy" o ktorých hovorí Peter Pelegrini.

Podľa správy agentúry SITA z 11. apríla 2012, je v súčasnosti na Slovensku z 13-tich operačných programov pozastavených šesť. V prípade ministerstva životného prostredia napríklad neboli dostatočne obhájené projekty, ktoré boli realizované. Priebežné platby na projekty v operačných programoch Životné prostredie a Informatizácia spoločnosti Európska komisia zastavila pre závažné nedostatky ešte v novembri 2011. Vtedy audit pre Európsku komisiu odhalil nedostatky pri piatich z 11 operačných programov. Pozastavením vyplácania peňazí vtedy pohrozila aj pri operačných programoch Doprava, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Vzdelávanie.


Príklad nepreplatenia už čerpaných eurofonondov sa stal v roku 2009, kedy Brusel vyhodnotil tender bývalého ministra pre výstavbu a regionálny rozvoj Mariána Janušeka ako netransparentný a preplatenie zrušil. 

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2012
success
error