DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Čarnogurský

Nestraníci

Ja si myslím, že doteraz rovná daň bola užitočná pre Slovensko. Pritiahla investorov, urobila Slovensko zaujímavým v zahraničí a podobne

Pavol Paška, Pavol Hrušovský, Jan Carnogurský - 02.04.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože vďaka rovnej dani sa Slovensko stalo atraktívnejšie pre investície zahraničných firiem. Je však potrebné poznamenať, že rovná daň nebola jediný faktor, ktorí zabezpečil Slovensku zahraničné investície a hospodársky rast.

S pozitívnymi ohlasmi sa rovná daň na Slovensku stretla už pred jej zavedením. Vtedajší šéf OECD Donald Johnston sa na margo rovnej dani pre ČTK vyjadril takto: „Medzinárodné spoločenstvo akoby uzavrelo stávku na úspech Slovenska, a preto sa rozhodli tu investovať,“ Pochválil aj začaté reformy, z ktorých najviac vyzdvihol plán zaviesť rovnú daň a jednotnú daň z pridanej hodnoty.

K zavedeniu rovnej dane na Slovensku sa pre TASR vyjadril aj český ekonóm a spolupracovník Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické porovnávanie Zdeněk Lukáš: "V čase zavedenia rovnej dane sa na Slovensku začalo obdobie rýchleho hospodárskeho rastu. K jeho akcelerácii až na úroveň 10 percent HDP prispela aj rovná daň. Napokon, aj v súčasnosti platí, že Slovensko v porovnaní s Európou prežíva lepšie časy." 

Slovenský ekonóm Eugen Jurzyca pre INEKO zhodnotil zavedenie rovnej dane ako úspešnú reformu: "Rovná daň je úspešná reforma. Pomohla zrýchliť hospodársky rast, nezasiahla politicky neúnosne do sociálneho rozloženia spoločnosti, pozitívne zviditeľnila Slovensko v zahraničí."

Rovná daň však bola len jedným z mnohých faktorov, ktoré prispeli k rýchlemu hospodárskemu rastu a zahraničným investíciám. Potvrdzuje to aj portál euractiv.sk "Slovensko po roku 2004 skutočne zažilo historický ekonomicko-investičný boom. Ekonómovia však upozorňujú, že rovná daň bola len jedným z faktorov, ktoré rozprúdili slovenský hospodársky rast. Nemenej významnými bola aj lacná a kvalifikovaná pracovná sila, členstvo v EÚ, investičné stimuly a dobrá poloha krajiny."
Dátum zverejnenia analýzy: 01.04.2012
success
error