DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Zvyšovali sme zdroje na infraštruktúru z 1,3 miliardy eur na 2 miliardy eur, čo je najvyššia historická hodnota.

Iveta Radicová - 26.03.2012
Pravda

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja na r. 2012 ráta s bežnými a kapitálovými výdavkami vo výške 2 126 190 949 eur.

Ako je možné vidieť v tabuľke, je to zároveň aj najvyššia suma, ktorá bola do tejto oblasti investovaná od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Hoci Iveta Radičová neuvádza presné čísla podľa štátneho rozpočtu, na pravdivosti výroku to nič nemení.


Bežné a kapitálové výdavky spolu (bez prostriedkov EÚ)
1993
7 413 547 Kčs
1994
6 409 182 Sk
1995
6 922 989 Sk
1996
7 205 167 Sk
1997
7 801 252 Sk
1998
9 753 745 Sk
1999
11 236 317 Sk
2000
nepodarilo sa nám nájsť
2001
nepodarilo sa nám nájsť
2002
18 428 383 Sk
2003
21 355 976 Sk
2004
23 691 000 Sk
2005
20 643 345 Sk
2006
22 307 616 Sk
2007
22 541 531 Sk
2008
27 961 515 Sk
2009
1 377 590 313 eur
2010
1 424 995 529 eur
20111 882 739 258 eur
20122 126 190 949 eur

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2012
success
error