DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

(Slovensko pozn.)dnes je krajinou, kde len 4 krajiny majú nižšiu mieru rizika chudoby.

Robert Fico a Iveta Radicová - 26.03.2012
Nepravda

Miera rizika chudoby určuje, koľko percent obyvateľstva má príjem nižší ako 60% mediánového príjmu na osobu v danej krajine. Ak by sme zoradili príjmy každého jedného obyvateľa od najväčšieho po najmenší, medián určuje ten príjem, ktorý je presne v strede. To znamená, že polovica obyvateľov zarába viac ako je mediánová hodnota a polica menej.

Nevieme z akých údajov I. Radičová vychádzala, ale podľa najnovšej dostupnej štatistiky Eurostatu pre rok 2010, je Slovensko v miere rizika chudoby až na 11. mieste spolu s Maltou s 20,6 % mierou rizika. Menšie riziko má napríklad Česko, Slovinsko či Rakúsko. Stále sme na tom lepšie ako priemer všetkých krajín EÚ, ktorý dosahuje úroveň 23,5%.

Výrok I. Radičovej hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2012
success
error