DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

My sme pokúsili sa na konci našej vlády v podstate zlúčiť dva rezorty, jeden sa opätovne obnovil, ale napriek tomu ten jeden navždy prestal existovať.

Robert Kalinák, Daniel Lipšic, Maroš Šefcovic - 19.03.2012
Pravda

Zníženie počtu ministerstiev o dve avizoval v 11. januára 2010 premiér Róbert Fico. Tento zámer úvádza do praxe zákon zo dňa 20. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.


Tento zákon úplne pozastavil činnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ktorého pôsobnosť preniesol na Ministerstvo hospodárstva a výstavby, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja a Úrad vlády. Zákon rovnako presunul aj pôsobnosť Ministerstva životného prostredia, ktoré sa zlúčilo s Ministerstvom pôdohospodárstva za vzniku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

Tento stav trval až do 7. septembra 2010, kedy bola opäť prijatá novela zákonu č.575/2001, ktorá opäť obnovila činnosť Ministerstva životného prostredia a zmenila názov Ministerstva pôdohospodárstva na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Podľa tohto zákonu však nebol obnovený samostatný rezort výstavby a regionálneho rozvoja. Jeho agenda prešla pod Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2012
success
error