DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Trestno-právna imunita je v agende KDH napr. 10 rokov.

Parlamentné volby 2012 - 12.03.2012
Nepravda

Demagog.sk hľadal zmienku o trestno-právnej imunite najprv vo volebnom programe KDH z roku 2002. Nenašli sme nič, čo by poukazovalo na to, že to v agende zahrnuté skutočne bolo.
Prvýkrát sa obmedzenie imunity ústavných činiteľov objavilo vo volebnom programe strany v roku 2006. Program uvádza, že KDH bude presadzovať sprísnenie ústavného zákona o konflikte záujmov a zúženie imunity ústavných činiteľov len na konanie súvisiace s výkonom verejnej funkcie. Úplne rovnako a bez zmeny v texte z predchádzajúceho volebného programu sa zúženie imunity spomína vo volebných programoch z roku 2010(.pdf) aj 2012(.pdf).

Znamená to teda, že poslanci by mali imunitu len na činnosť, ktorá sa týka ich vykonávania mandátu (výroky, hlasovanie v parlamente), ale na všetko ostatné, na všetky ich iné aktivity, ktoré nijako nesúvisia s poslaneckou činnosťou, by poslanci mali mať rovnaké postavenie ako ktokoľvek iný. Z definície však nijako nevyplýva, že agenda KDH explicitne presadzuje zrušenie trestno-právnej imunity poslancov. Navyše, keďže sa zmienka o zrušení imunity objavila až v roku 2006, nesedí ani časový horizont, ktorý vo svojom výroku Ján Fígeľ tvrdí. Výrok označujeme za nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.03.2012
success
error