DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Jednoducho naša ústava pozná rozdiel medzi povinným vymenovaním a dobrovoľným vymenovaním a umožňuje prezidentovi, ktorý nemá byť figúrkou, ale má byť reálnou súčasťou výkonnej moci, aby sa v niektorých prípadoch rozhodoval.

Béla Bugár, Robert Fico, Pavol Hrušovský, Robert Kalinák - 05.03.2012
Nepravda

V Ústave SR nie je zmienka o povinnom a dobrovoľnom vymenovaní. Ústava SR v prípade prezidenta SR definuje koho prezident vymenúva. Prezident SR vymenúva členov vlády (ministrov) aj ostatných funkcionárov.


Ústava SR, článok 102:

c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,
g.) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116,
h) vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,
s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora,
t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov, 

Dátum zverejnenia analýzy: 05.03.2012
success
error