DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Dôležité je či korupcia rastie alebo klesá. Neexistuje jeden človek na Slovensku, ktorý bude tvrdiť, že teraz rástla a za minulej vlády klesala. Bolo to práve naopak.

Okrúhly stôl predsedov parlamentných strán - 05.03.2012
Pravda

Index vnímania korupcie (CPI), ktorý každoročne pripravuje Transparency International, odzrkadľuje postoj občanov k tomu, do akej miery v ich krajine pociťujú vplyv korupcie.
Z grafu vyplýva, že v čase nástupu novej vlády I.Radičovej, malo Slovensko v rebríčku CPI hodnotenie 4,3. Za minulý rok sa CPI Slovenska prepadlo na úroveň 4,0 a v celosvetovom rebríčku až na 66.miesto (z pôvodného 59.na 61. miesto v roku 2010).
Zdroj: TI
Slovensko sa podľa týchto zdrojov priblížilo k "červeným číslam" a pozícia sa zhoršila. Je to ale tak iba na prvý pohľad. Pri hodnotení sa musíme bližšie venovať metodológii hodnotenia krajín v rebríčku CPI.
V blogu Mediawatch sa píše.:
TIS vydala 1. decembra správu o rebríčku vnímania korupcie na Slovensku (a vo svete). Správa obsahuje niekoľko dôležitých upozornení a informácií (okrem samotného umiestnenia):

Kvôli zmenám v konštrukcii indexu oproti minulému roku (40% slovenského skóre tvoria nové indikátory) nie sú výsledky Slovenska porovnateľné s rebríčkom z predošlého roka. …
Index vnímania korupcie (Corruption Perceptions Index, CPI) je počítaný centrálou Transparency International v Berlíne. V prípade Slovenska index zahŕňa údaje z 10 prieskumov od siedmich inštitúcií (Svetové ekonomické fórum WEF, Freedom House, The Economist Intelligence Unit, Inštitút pre rozvoj manažmentu IMD, Bertelsmannova nadácia a analytické agentúry IHS Global Insight a Political Risk Services) uskutočnených v priebehu rokov 2010-11. Najviac Index zodpovedá stavu krajiny z jesene roku 2010. Prieskumy boli robené medzi domácimi i zahraničnými podnikateľmi a analytikmi. Týkali sa len korupcie vo verejnom sektore. V najnovšom rebríčku bolo hodnotených o päť krajín viac ako v minulom roku.

Hodnotenie miery korupcie je z vyššie uvedených dôvodov lepšie porovnávať inou metodológiou. Môžeme napríklad použiť údaje eurobarometra., ktorý obsahuje hodnotenie korupcie z pohľadu občanov štátu. Od vstupu Slovenska do EÚ sa uskutočnili 4 barometre venujúce sa korupcii 2005, 2007, 2009 a 2012. V tomto rebríčku sa Slovensko zlepšilo. Na otázku Je korupcia veľkým problémom na Slovensku? pozitívne odpovedalo 78% opýtaných, oproti 83% v roku 2009.

Vzhľadom na uvedení fakty hodnotíme výrok R.Sulíka ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2012
success
error