DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Ale čo sa týka nezamestnanosti napríklad ste spomenuli Gemer, to znamená, Rimavská Sobota a okolie. Nehovorme, že to nie je dosť, čo sme urobili a za jeden rok, 1450 fyzických pracovných miest. To znamená, že mohol by som Tornaľu, mohol by som Rimavskú Sobotu, Lučenec a ďalšie regióny, kde je 300, 400, 250 nových pracovných miest.

Béla Bugár, Robert Fico, Pavol Hrušovský, Robert Kalinák - 05.03.2012
Pravda

Vláda I.Radičovej podporila vznik nových pracovných miest v oblasti Gemera, ktorý je regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti. 

V Rimavskej Sobote podporila, koncom roka 2011, výstavbu infraštruktúry, ktorou sa odvrátila hrozba odchodu budúceho investora a zabezpečil sa vznik až 450 pracovných miest. Okrem toho, významnou mierou prispel k vytvoreniu pracovných príležitostí v okrese aj tzv. protipovodňový príspevok (príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie). Práce na protipovodňových opatreniach si vyžiadali vznik až 300 pracovných miest.

Ďalším opatrením je štátna pomoc v Rimavskej Sobote, obec Klenovec (zdroj SME, 23.11.2012):
Spoločnosť Gallai&Wolff chce postaviť v obci Klenovec, v okrese Rimavská Sobota, závod na výrobu mostných ložísk a mostných dilatačných záverov. Do výstavby fabriky plánuje investovať 6,74 mil. eur. Vytvoriť by mala 253 pracovných miest. Ročne plánuje v závode vyrobiť takmer dve tisíc ton kovových konštrukcií a ich častí. Takmer celá produkcia by mala smerovať na export. Podnik chce svoj investičný zámer realizovať už v tomto roku. Plánovaný objem výroby by mal dosiahnuť o tri roky. Od štátu dostane stimuly vo forme dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 3 mil. eur a úľavy na dani z príjmu vo výške 370 tisíc eur.

Do novovybudovaného priemyselného parku v Tornali prichádza nemecký investor,ktorý sa špecializuje na výrobu nábytku. V prvej fáze (do apríla 2012) má priniesť 30 pracovných miest pre ženy a priehebu roka sa má počet zamestnancov zvýšiť na 150.

V Lučenci sa v priemyselnom parku juh vytvorilo v minulom roku 250 pracovných miest.

Výsledkom je viac ako 1400 novovytvorených pracovných miest v priebehu roka 2011 a začiatku 2012.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.03.2012
success
error