DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Fakt je ten, že došlo k miernemu poklesu reálnych miezd, ale len preto, že sme zmrazili platy vo verejnej správe. Platy v produktívnych odvetviach, priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstve reálne rástli.

Okrúhly stôl predsedov parlamentných strán - 05.03.2012
Nepravda

Najskôr overíme prvú časť výroku: "Fakt je ten, že došlo k miernemu poklesu reálnych miezd ale len preto, že sme zmrazili platy vo verejnej správe."


Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O 5 minút 12, 30 október 2011). M. Dzurinda opäť nehovorí pravdu. Tento raz dokonca tvrdí, že pokles reálnych miezd nastal len preto, že zmrazili platy vo verejnej správe.

Inštitút finančnej politiky MF SR vypracoval správu Životná úroveň zrejme stúpne napriek poklesu reálnej mzdy (.pdf).

V danom dokumente sa píše:
Prognóza nominálnej mzdy zostáva prakticky nezmenená a to v dôsledku pôsobenia protichodných vplyvov. Na jednej strane bude negatívne na mzdy pôsobiť fiškálna reštrikcia a rast zamestnanosti, ktorý ťahá priemernú mzdu smerom nadol, keďže novoprijatí zamestnanci majú spravidla nižšiu mzdu. Na strane druhej vyššia očakávaná inflácia bude z dôvodu indexácie pôsobiť na rast miezd. Kvôli prudkému nárastu zamestnanosti znižujeme „štatistický“ rast nominálnej mzdy o 0,2 p.b., nakoľko novoprijatí zamestnanci budú znižovať mzdový priemer. Priemerná hodnota nominálnej mzdy v tomto roku tak dosiahne 796 eur, čo je o 27 eur viac ako v roku 2010. V roku 2012 by sa nominálna mzda mala zvyšovať rýchlejším tempom napriek zmrazeniu miezd v štátnej správe.Vzhľadom na vyššiu infláciu by mala v roku 2011 reálna mzda klesnúť o 0,6%. V nasledujúcich rokoch by však už mala rásť v priemere o 2,6% ročne. (str. 3)

M. Dzurinda tu nehovorí pravdu, pretože tvrdí, že k poklesu reálnej mzdy došlo len preto zmrazením platov v štátnej správe. Zmrazenie platov síce analýza spomína, ale v súvislosti s rastom nominálnych miezd. Analýza naopak určuje pokles reálnych miezd ako dôsledok vyššieho rastu inflácie.

Teraz overíme druhú časť výroku: "Platy v produktívnych odvetviach, priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo reálne rástli." 

Pri overovaní vývoja reálnych miezd budeme vychádzať z údajov ŠÚ SR.


Q2 2010Q3 2010Q4 2010Q1 2011Q2 2011Q3 2011
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov96,3103,299,7100,8102,699,3
Priemysel spolu104,9103,8102,899,6100,9100,8
Stavebníctvo102,9102,6104,9102,799,4100,5

Z uvedených údajov je zrejmé, že reálne mzdy premenlivo rastú a klesajú vo všetkých uvedených odvetviach. Ak však zoberieme posledné údaje tak je zrejmé, že v poľnohospodárstve a priemysle reálne mzdy skôr klesajú. V stavebníctve naopak skôr reálne mzdy skôr rástli. 

Vzhľadom na to, že M. Dzurinda hovorí komplexne o raste reálnych miezd všetkých uvedených odvetví hodnotíme aj túto časť výroku ako nepravdivú.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2012
success
error